Yderligere genåbning i hele landet

Langt de fleste tilbageværende restriktioner mv. lempes pr. 21 maj 2021. Det betyder bl.a., at alle lokaler og lokaliteter med undtagelse af nattelivet fra d. 21. maj vil være åbne med de restriktioner, smitteforbyggende tiltag mv., der gælder på de respektive områder.

Dét åbner pr. 21. maj 2021

Uddannelse og aftenskoler

Der åbnes for 100 pct. fremmøde for resterende elever på ungdoms- og voksenuddannelser og for studerende på videregående uddannelser. Genåbningen sker i øvrigt på samme vilkår som tidligere genåbning.

Desuden åbner Folkeuniversitetet, ligesom der åbnes for korte kurser og dagelever på folkehøjskoler med både dagelever og overnattende elever, korte kurser på efterskoler og frie fagskoler samt indtægtsdækket virksomhed på ungdoms- og voksenuddannelser.

Idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter

Resterende idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter åbner med krav om coronapas. Genåbningen omfatter lokaler, hvor der udøves idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter, herunder lokaler der anvendes til saunaer, dampbade mv., foreningslokaler samt kultur-, medborger- og aktivitetshuse.

Musik- og kulturskolerne for personer over 18 år

Der genåbnes for sangaktiviteter i foreningsliv og på musik- og kulturskoler samt andre kunstskoler og grundkurser på kunstområdet, der tidligere er genåbnet, men hvor genåbningen ikke har omfattet sangaktiviteter.

Indendørs faciliteter i forlystelsesparker, zoo mv.

Indendørs faciliteter i forlystelsesparker, zoo mv. åbner med krav om coronapas. Genåbningen omfatter lokaler beliggende i forlystelsesparker, omrejsende tivolier, zoologiske anlæg, akvarier og lignende samt spillehaller, kasinoer, lege- og badelande mv.

Arbejdspladser

Gradvis normalisering af fysisk fremmøde på arbejdspladser. Der gælder pr. 21. maj en anbefaling om 20 pct. fysisk fremmøde.

Forsamlinger

Det indendørs forsamlingsforbud hæves til 50 personer, og det udendørs forsamlingsforbud hæves til 100 personer den 21. maj 2021.

Trin 2 i planen for afholdelse af større forsamlinger og arrangementer iværksættes pr. 21. maj 2021 i overensstemmelse med aftalen af 4. maj 2021. Det indebærer bl.a., at andre kultur- og idrætsarrangementer kan afholdes med publikum i overensstemmelse med ordningen for større arrangementer med siddende publikum.

 

Kilde: https://coronasmitte.dk/nyt-fra-myndighederne/pressemoeder/aftale-om-yderligere-genaabning