To studerende fra RUC, er du interesseret?

Kære medlemmer,

Læs nedstående:

“Kære Korsør Erhvervsforening

Vi er to studerende fra RUC, der er i gang med at skrive et bachelorprojekt i samarbejde med Slagelse og Kalundborg Kommune, hvor vi ser på hvordan man bedst kan få tiltrukket ingeniører til virksomheder i området, hvor vi blev anbefalet af vores samarbejdspartner at kontakte jer.  Vi er interesseret i at få snakket med de virksomheder i området, der anvender ingeniører, og høre hvilke typer af ingeniører de efterspørger, hvorvidt der er mangel på ingeniører, hvordan de forsøger at tiltrække dem mm. Vi har indtil videre kun fået opstillet et interview med én virksomhed, der anvender ingeniører i Slagelse Kommune, og kunne godt tænke os at få snakket med nogle flere, så vi har et bedre grundlag. Vi ville derfor høre, om nogle af jeres medlemmer anvender eller efterspørger ingeniører, og hvorvidt om vi kan få kontaktoplysningerne på dem? Dette vil være en stor hjælp til at få afdækket vores arbejdsområde bedre. Vi håber at I kan være os behjælpelige”

 

Hvis nogen kunne være interesseret i at skabe kontakt til Camilla og Kasper, kontakt os venlig.

Med venlig hilsen

Korsør Erhvervsforening.