LEGATER

LEGATER

Korsør Erhvervsforening ønsker gennem økonomisk hjælp ved uddeling af stipendier at tilskynde unge med en erhvervsmæssig grunduddannelse til at tage ophold uden for det danske riges grænser for at videreuddanne sig inden for sit fag.

Målet er, at de unge udover det faglige islæt bibringes en viden om og forståelse for andre folkegruppers skikke og normer og derved også mulighed for et bredere og mere nuanceret syn på danske forhold.

Stipendier tildeles ud fra efterfølgende kriterier:
Der ydes fortrinsvis støtte til unge med en fuldført erhvervsmæssig grunduddannelse. Studier/arbejde i et land indenfor EU har højere prioritet end det øvrige udland. Ved videreuddannelse skal her forstås erhvervsmæssige studier ved en uddannelsesinstitution eller arbejde med relation til ansøgerens grunduddannelse, når der foreligger et ansættelsesforhold til en ikke dansk virksomhed. Det er en betingelse, at studiet/arbejdet forventes at vare mindst 6 måneder.

Unge hvis fader eller moder er eller indtil deres død var medlem af Korsør Erhvervsforening (herunder Korsør Håndværker- & Industriforening og Korsør Handelsstandsforening) har fortrinsret frem for unge, som har fuldført deres grunduddannelse i Korsør, eller hvis forældre er bosiddende i Korsør. Undtagelsesvis kan der ydes støtte til unge uden nævnte relationer til Korsør Erhvervsforening eller til Korsør. Ved unge skal her forstås, at vedkommende ikke er fyldt 29 år ved ansøgningsfristens udløb.

Ansøgninger vil blive indkaldt gennem annoncer i de lokale dag- og ugeblade. Tildelinger sker normalt en gang om året. Ansøgningsfristens udløb vil fremgå af annoncerne. Du kan download ansøgningsskema her

Ansøgningerne sendes til foreningens forretningsfører
c/o adv Kim Hansen
Algade 38 B
4220 Korsør

kh@advkimhansen.dk

 

LOKALE NYHEDER

Vores tætte kontakt med vortes medlemmer, borgerne og øvrigheden er vigtig for os. Vi vil så gerne fortælle om vores arrangementer, projekter og nyheder til flest muligt. Derfor kan du nu modtage vores nyhedsbrev direkte i din indbakke.

Vil du også være med på, hvad der rører sig i det lokale erhvervsliv?

LOKALE NYHEDER

Vores tætte kontakt med vortes medlemmer, borgerne og øvrigheden er vigtig for os. Vi vil så gerne fortælle om vores arrangementer, projekter og nyheder til flest muligt. Derfor kan du nu modtage vores nyhedsbrev direkte i din indbakke.

Vil du også være med på, hvad der rører sig i det lokale erhvervsliv?