Korsør Erhvervsforenings “Mentor Program”

FORMÅL
Korsør Erhvervsforening tager virksomhedernes samfundsansvar alvorligt, og derfor har dette mentorprojekt til formål at integrere et socialt
ansvar i lokale forretningsaktiviteter.

Initiativet er igangsat med henblik på at skabe en fremtid for Korsør, med gode erhvervsorienterede tilbud til lokalsamfundets unge.

Vi arbejder med en målsætning, om at skabe et synligt og gennemskueligt tilbud om støtte, og en direkte vej ud i erhvervslivet. Dette gør vi bl.a. ved at simplificere en job- og praktikproces, der ellers kan forekomme uoverskuelig.

VORES VISION
Vi ønsker at se en fremtid, hvor virksomheder påtager sig et socialt ansvar, og hvor der er
støtte at hente til dem, der har behov for det. Vi vil arbejde mod en fremtid, hvor Korsørs
ressourcestærke aktører giver en håndsrækning, til de sårbare unge mennesker, der begår sig i
udsatte miljøer, og har brug for vejledning og støtte for at opnå succes. På lang sigt, er intentionen, at dette tiltag skal udmunde i et generelt velfærdsløft i lokalområdet.

VORES MISSION
Mentorordningen opererer ud fra følgende tredelte målsætning: Med ordningen ønsker vi: at maksimere erhvervslivets positive værdi for lokalområdet gennem social ansvarstagen. Tilbyde erhvervsorienteret støtte og vejledning til sårbare grupper i lokalsamfundet. etablere et tæt samarbejde mellem Korsørs kommunale institutioner og erhvervslivet i Korsør.