Jyske Bank lukker filial i Korsør

Jyske bank har tidligere meddelt følgende “Hidtil har Jyske Bank været den bank i Danmark med flest filialer. Men nu er banken godt undervejs med sin plan om at lukke hver femte filial.

Jyske Bank kom bedre igennem 2020, end det tidligere var ventet. Banken med hovedsæde i Silkeborg opjusterede for nylig forventningerne til resultatet i 2020. Jyske Bank venter nu et resultat efter skat på ca. 1,6 mia. kr. Tidligere lød forventningen på et resultat efter skat i niveauet 1-1,5 mia. kr.” Planen med at lukke hver femte filial er godt undervejs. Hidtil er der lavet eller planlagt 10 konkrete nedlukninger, oplyser Jyske Bank. En af de banker er Jyske Bank i Korsør.”

Kilder: https://finans.dk/finans2/ECE12703972/hver-femte-filial-forsvinder-jyske-bank-er-godt-i-gang-med-at-lukke-afdelinger/?ctxref=ext

Formanden for Korsør Erhvervsforening  Jacob A.G. Stryhn udtaler følgende om den nye udvikling: ” Som by er det selvfølgelig trist når en virksomhed lukker og fraflytter – og dermed udelukker muligheden for Korsør´s borgere at kigge deres bankrådgiver i øjnene lokalt. Det er jo desværre ikke en udvikling som er en stor overraskelse, da bank sektoren jo er i en brydningstid og hvor lukninger er nærmest almindeligt. Når det er sagt, så mener vi fra Erhvervsforeningens side, at Korsør har en størrelse som burde kunne have bank-afdelinger i bybilledet, så vi må håbe at andre kan se potentialet i vores by og åbne for muligheden at kunne drive sin bankforretninger lokalt. En sådan udvikling vil vi naturligvis støtte, hvis den viser sig” afslutter Jacob A.G. Stryhn.