Invitation til konference: Erhvervsvision 2030

Invitation til Erhvervsvision 2030

Slagelse Erhvervscenter og Slagelse Erhvervsråd inviterer til konference:

Tirsdag den 5. oktober, ZBC, Bredahlsgade 1, Slagelse kl. 8.00-13.00

Slagelse Erhvervsråd og Slagelse Erhvervscenter har taget initiativ til at få skabt en Erhvervsvision 2030 – en vision med fælles erhvervsmål, som vi sammen kan forpligte os til at arbejde hen imod i hele kommunen.

Vi kick-starter arbejdsprocessen ved denne erhvervskonference for private virksomheder, hvor du som deltager kan bidrage med dine ønsker og visioner i to forskellige, temabestemte grupper. Temaerne er:

  • Rammevilkår for udvikling og investeringer
  • Tre købstæder – et fællesskab
  • Bosætning – hvordan bliver det attraktivt, hvad kan erhvervslivet gøre?
  • Uddannelse og arbejdskraft
  • Nye erhvervsklynger og vækstområder
  • Åbent tema – vi sætter barren højt

Dagens program:

Kl. 7.30-8.00: Ankomst og morgenbrød
Kl. 8.00-8.15: Velkomst og intro til dagens program ved Kim Bøhmert og Rune Larsen Rosenhegn
Kl. 8.15-9.00: ”Rejsen fra krig til kærlighed” – oplæg ved Preben Kristensen, bestyrelsesformand i Innovatorium Herning A/S samt Peter Tromborg, direktør og leder af virksomhedsgruppe i Herning
Kl. 9.00-10.00: Runde 1: Temavalgt gruppearbejde
Kl. 10.15-11.00: Runde 2: Temavalgt gruppearbejde
Kl. 11.15-12.00: Opsamling fra dagens gruppearbejde og den videre proces
Kl. 12.00-13.00: Frokost og tak for i dag

Målet med denne dag er, at alles bidrag munder ud i et arbejdspapir, som skal danne afsæt for en opfølgende konference i april 2022. Her vil også politikere, embedsfolk, uddannelses- og kulturinstitutioner blive inviteret med, så selve visionen kan blive defineret i fælles forståelse.

Vi glæder os meget og håber, at så mange som muligt har lyst til at gå ind i arbejdet med Erhvervsvision 2030.

Tilmelding:

Tilmelding til konferencen kan ske via: slagelseerhvervscenter.dk/arrangementer senest fredag 1. oktober. Spørgsmål kan rettes til Kim Bøhmert, Slagelse Erhvervsråd på tlf. 30 45 95 65 / kb@sler.dk eller Rune Larsen Rosenhegn på tlf. 92 15 31 89 / rune@slagelseerhvervscenter.dk.