Indkaldelse til Virtuel Generalforsamling i Korsør Erhvervsforening d. 29 marts 2021 kl. 19.00

Sag 84050

Som følge af Covid 19 har foreningen besluttet at indkalde til virtuel generalforsamling.

Generalforsamlingen annonceres i henhold til foreningens vedtægter ved bekendtgørelse på foreningens hjemmeside og ved udsendelse at elektronisk indkaldelse til foreningens medlemmer
som har oplyst (korrekt) mailadresse til foreningen.
Foreningens medlemmer skal tillige senest den 26. marts 2021 kl. 12.00 via mail eller ved telefonisk henvendelse afgive meddelelse om hvorvidt man ønsker at deltage i generalforsamlingen.

Henvendelse via mail skal ske til: info@korsoererhvervsforening.dk

Henvendelse via telefon skal ske til: 58374600 (advokatfirmaet Kim Hansen)

Der vil herefter via mail blive fremsendt link og vejledning til hvorledes man bliver tilsluttet til den digitale generalforsamling.

På foreningens hjemmeside www.korsørerhvervsforening.dk vil der tillige være angivet en vejledning til hvorledes man kan tilslutte sig til mødet

Dagsorden på generalforsamlingen vil være i henhold til foreningens vedtægter som følger:

  1. Valg af dirigent.
  2.  Formandens beretning om foreningens virke.
  3. Fremlæggelse af foreningens regnskaber (for 2020) til godkendelse.
  4. Fastlæggelse af kontingentsats for det kommende kalenderår.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  7. Valg af bestyrelsessuppleanter,
  8. Valg af revisorer.
  9. Valg af revisor suppleant.
  10. Eventuelt.

Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal stiles til formanden på mail formanden@korsoererhvervsforening.dk senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Generalforsamlingen annonceres tillige i den lokale presse.