Højvandssikring af Korsør bymidte

Korsør bymidte skal sikres mod oversvømmelser fra havet. En højvandssikring skal gøre byen modstandsdygtig over for klimaforandringer.

Højvandssikringen skal, udover at beskytte byen mod højvande, også fungere som et værdiskabende element. Det skal skabe rekreative rum, og indarbejde fortællinger om Korsørs historie og relation til vandet. Kort sagt skal højvandssikringen skabe merværdi for borgerne.

Slagelse Kommune ønsker at udvikle højvandssikringen i en tæt dialog med Korsørs borgere.

Projektet direkte link er: https://www.slagelse.dk/borger/kultur-natur-og-fritid/strande-og-kyster/kystbeskyttelse/projekter-om-kystbeskyttelse/hoejvandssikring-af-korsoer-bymidte