Forskønnelsesprojekt Tårnborgvej

Et af projekterne i inspirationskataloget Korsør Erhvervsforening fik udarbejdet i 2019, er forskønnelsen af Tårnborgvej – én af Korsørs vigtige indfaldsveje. Tårnborgvej går bl.a. fra motorvejen ind mod bymidten, og man ønsker at forskønne både rundkørslerne og de øvrige omgivelser, inden Tour De France kommer forbi Korsør i 2021. Projektet er godkendt i budgetforhandlingerne i 2019, og styres af Slagelse Kommune. Korsør Erhvervsforening er repræsenteret med en deltager, derudover sidder Lokalrådet og et udvalg af fagkompetence personer. Spørgsmål til projektet kan sendes til info@korsoererhvervsforening.dk