Vi kan godt lide at møde folk i øjenhøjde

Der er ord der går igen, når man sidder over for Klaus Jørgensen og Lennart Husted Laursen, henholdsvis afdelingsdirektør og leder hos Jyske Bank i Korsør. Det er ord som øjenhøjde, tryghed og loyalitet. Især det første, for selvom teknologien tillader mange ting, vil de gerne kende kunderne og kunne mødes med dem.

- Der er en form for tryghed i, at vi kan se hinanden i øjnene. Vi kan sagtens holde et webmøde, men jeg kan ikke altid være sikker på, at kunden har forstået det der er blevet sagt. Men hvis jeg sidder overfor vedkommende og kan kigge kunden i øjnene, kan jeg 100 procent sikkert afgøre, om vedkommende har forstået det vi taler om. Vi er i øjenhøjde, for det er byen også, siger Lennart Husted Laursen.

Den holdning flugter, ifølge Klaus Jørgensen, særdeles godt med Jyske Banks filosofi om at være fysisk til stede i lokalområderne rundt omkring i Danmark.

- Det giver en anden føling med både by og kunde, når vi er fysisk tilstede i byen. Det betyder faktisk noget, at vi kan se vores kunder. Mange af vores ældre kunder er også glade for at de kan se os, især når de skal hæve penge i automaten, der er placeret indenfor ved banken. Det giver både en generel tryghed og så ved de at de kan spørge os, hvis der er noget de er i tvivl om, siger Klaus Jørgensen.

Det går godt i Korsør

Både på erhvervs- og privatkunde området, går det ifølge de to, godt i Korsør. De mærker begge en fornyet optimisme, i en by der har haft svære tider.

- Vi får nye privatkunder, som er flyttet til byen. Vi håber da også, at Søfartsstyrelsens flytning til Korsør, giver noget til både bank og by. Samtidig går det også godt for vores erhvervskunder, som vi har en del af. Både virksomheder der er her i Korsør, men også i resten af kommunen, og endda nogle uden for kommunegrænsen, siger Klaus Jørgensen.

Lennart Husted Laursen ser også en række positive tegn for Korsør, og han nævner også Søfartsstyrelsen som et kommende gode for byen.

- Det tegner ganske lyst på privatkundeområdet, for der er kommet gang i hussalget i byen. Samtidig arbejder vi hele tiden med at give banken en øget synlighed, både i form af sponsorater på sportsområdet, men også gennem deltagelse i f.eks. cityevenings, siger Lennart Husted Laursen.

Der bydes på ekstra kaffe, for der er en ”minicafe” i banken. For som de to bankfolk siger; ”vi kan godt lide at være lidt anderledes, og svømme mod strømmen”.