Det tog ni måneder at få den første kunde

Det var en hård start for Søren Pihl, der i dag er ansat i firmaet BioTrans Nordic. For vejen mod den første kunde, tog altså trekvart år. Så det var ikke let for virksomheden, med base i Odense at få hul igennem til virksomheder der vil have gang i en grøn omstilling. BioTransNordic har udviklet et integreret og lukket affaldssystem, til gavn for virksomheder med organisk affald, herunder kantiner, storkøkkener, restauranter og cafeer.

-     Jeg var lidt sur over, at vi som samfund ikke udnyttede det kæmpe ressourcespild der er i forhold til madrester og madaffald. Nu ryger det alt sammen i vores lukkede system, og ender i en lugtfri biotank. Når tanken er fuld, køres det til det nærmeste biogasanlæg og det gavner både vores miljø, og kundernes grønne regnskab, siger Søren Pihl.

I dag bugner kundebogen, med virksomheder som DR BYEN, Siemens, Københavns Lufthavn og en lang række sygehuse, bl.a., Slagelse Sygehus. Systemet er lukket, helt lugtfrit og uden gener for personalet. Det eliminerer f.eks. også den skadedyrsrisiko der kan være, når man har med organisk affald at gøre.

-     Systemet giver samtidig brugerne en helt unik mulighed, for at reducere madaffald. Nu kan f.eks. et sygehus nemlig se, hvornår der kommer mest madaffald i det lukkede system. Det betyder at man kan begynder at se på årsagerne til store mængder madaffald, og lægge en plan for at formindske affaldsmængden, siger Søren Pihl.

Han har skiftet spor, et uheld for nogle år siden, men erfaringerne fra hans tid som chef for Hotel Grand Park i Korsør, kan bruges i den nye branche. Hoteller er typisk et af de steder der slås med både bortskaffelse af organisk affald, og kæmper med at reducere det.

Drømme tager tid

Søren Pihl har mange drømme og visioner omkring virksomheden, men han ved også at det tager tid. Men i dag kan han konstatere, at mange af de virksomheder som BioTrans Nordic, i hvert fald nogle af de samme visioner som han selv har.

-     Vi er ikke bare sælgere af et grønt produkt, men vi kan også holde på kunderne. I dag er det sådan, at 95 procent af alle vores kunder, har valgt at have en serviceaftale med os. Samtidig arbejder vi i dag sammen med f.eks. rådgivere og ingeniører, siger Søren Pihl.

Han opfatter Danmark som et ”grønt land”, men konstaterer samtidig at vi ikke altid er grønne nok. Der kan laves mange flere gode grønne løsninger, og han lægger ikke skjul på at der skal meget mere til, samtidig med at en grøn tankegang, udvikler ny teknologi og skaber flere danske arbejdspladser.

-     Vi er måske ikke så grønne som vi går og tror, selvom vi er nået langt. For sandheden er jo at vi sviner verden til, og det må vi holde op med. Alle skal selvfølgelig tjene penge, men vi bliver nødt til at tænke anderledes, konstaterer Søren Pihl.

Faktaboks

Branche: Miljø og affaldssortering
Navn: BioTrans Nordic
Adresse: Svendborgvej 243, Odense S
Telefon: 70 25 84 00
Website: www.biotrans-nordic.com