Fagforbund køber Comwell-hotel og indretter ny stor skole

Fagforeningen 3F har købt Comwell Korsør, der fra 2023 bliver ny forbundsskole i stedet for Smålandshavet i Karrebæksminde. Byrådet blev på et lukket punkt orienteret om købet, og at planlagte udvidelser kan ske, uden der skal ny lokalplan til.

På det nuværende hotel Comwell Korsør skal op mod 20.000 af fagforeningens knap 300.000 medlemmer årligt undervises på kurser for blandt andet tillidsrepræsentation.

Læs mere om det her: https://sn.dk/Slagelse/Fagforbund-koeber-Comwell-hotel-og-indretter-ny-stor-skole/artikel/1421753