Elektrikere hædret for at tage et socialt ansvar

Da folkeskolereformen tilbage i 2014 gjorde det sværere at være lærer, besluttede Birgitte Roelsgaard at droppe jobbet.

Istedet blev hun ansat i El-Gruppen A/S, som hendes mand Bo Nielsen er medejer af. Her fungerer hun som administrativ medarbejder, hvilket blandt andet omfatter at rådgive firmaets mange lærlinge i forbindelse med skoleophold med videre, ligesom hun arbejder en del med arbejdsmiljøet i firmaet.

Firmaets indsats er blevet bemærket i Jobcenter Slagelse, og den førte forleden til, at EL-Gruppen A/S fik overrakt Lokalt Arbejdsmarkedsråds Virksomhedspris 2020 af rådets formand Thomas Clausen fra Enhedslisten.  Korsør Erhvervsforeningsformand Jacob A.G. Stryhn udtaler, “Det er vigtigt at virksomheder der gør en forskel, også bliver fremhævet ….. kun sådan får vi i fællesskab hævet overliggeren, når vi taler CSR-syn, politik og holdning til det vigtige arbejde” Vi ønsker El-gruppen tillykke med prisen.

Læs mere om det her: https://sn.dk/Slagelse/Elektrikere-haedret-for-at-tage-et-socialt-ansvar/artikel/1390307