Detailhandel i Korsør

I 2019 blev der i erhvervsforeningerne i Korsør, Skælskør og Slagelse udarbejdet en detailhandelsanalyse, hvor man gik i dybden med detailhandelen i de tre byer for at sikre den fremtidige detailhandel. Det skabte en masse input til, hvordan vi i Korsør kan arbejde udviklende med vores bys butikker, for at skabe en fremtid for både kunder og erhvervsdrivende i byen. Korsør Erhvervsforening gik derfor i gang med at danne en projektgruppe i tæt samarbejde med Korsør City og City’s Aktivitetsudvalg, som skal arbejde med disse inputs og samtidig fortsætte arbejdet med at indsamle viden og erfaringer. Ved at udvikle detailhandelen underbygges den fremtidige turisme og byens udvikling for borgerne, så Korsør bliver et attraktivt sted at bo og drive virksomhed. Har du ønske om at deltage i projektgrupper, så skriv gerne til: info@korsoererhvervsforening.dk